My clip sexy

DOPORUČENÉ DÍVKY Z EROTICKÝCH PRIVÁTŮ

Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši zadavateli. Vydavatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl. Pokud zadavatel převezme odpověď na inzerát uveřejněný pod značkou, ztrácí nárok na reklamaci. Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, resp.

Masážní Salon Jihočeský Kraj-69443

Z prokazatelně závažných redakčních důvodů si vydavatel vyhrazuje právo nedodržet potvrzenou pozici inzerátu. Lhůta pro provedení korektury, nebude-li stanovena v konkrétním případě jinak, činí 6 hodin od zaslání korektury e-mailem. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerce je odpovědný zadavatel. Zprávy z našich serverů. Zadavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, pokud jako součást předaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerátu, popřípadě byl-li vydavatelem upozorněn na nevhodné zpracování pro rotační tisk. Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Pokud nedojde k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli stanovena příslušná srážka, a to vinou zadavatele, je tento povinen uhradit vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou vyplývající z ceníku.

Kraj Vysočina

Zprávy z našich serverů. Pokud nedojde k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli stanovena příslušná sleva, a to vinou zadavatele, je tento povinen uhradit vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou vyplývající z ceníku. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerování je odpovědný zadavatel. V takovém případě nebude příplatek za požadované umístění fakturován a zákazník nemá nárok na další slevu. Editor neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Editor vystaví jako doklad o přijetí inzerátu potvrzení o termínu a kalkulaci ceny. Pokud se v dohodnutém termínu zadavatel nevyjádří k provedené redakční úpravě, předpokládá se, že s ní souhlasí.

Masážní Salon Jihočeský Kraj-13606

Volná pozice

Editor si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, resp. Z prokazatelně závažných redakčních důvodů si vydavatel vyhrazuje právo nedodržet potvrzenou pozici inzerátu. Toto opatření může vydavatel uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průběžně neplní své závazky. Pokud nedojde k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli stanovena příslušná sleva, a en route for vinou zadavatele, je tento povinen uhradit vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou vyplývající z ceníku.

Masážní Salon Jihočeský Kraj-46206

Salón Kladno - Pedikůra, masáže, nehtová modelace, kosmetika, kadeřnictví

Komentáře:

445 >> 446 >> 447 >> 448 >> 449 >> 450 >> 451